Feeling like superman

I feel like superman right now. Where I couldn’t finish a 5K without walking last week, I did 6,5K without walking today. And I find that simply amazing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *